Konsoleigry.pl

Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość,
obowiązujące od 03.08.2014 r.

 

 

§1 Informacje ogólne

 

1. Sklep internetowy www.konsoleigry.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez: Konsoleigry.pl Kamil Puchowski z siedzibą w Józefowie, ul. Konopnickiej 1c 05-410, NIP  532-202-59-36, Regon 142699955, z którym klienci kontaktować się mogą pod następującym adresem mailowym: sklep@konsoleigry.pl.

 

2. Wszystkie produkty oferowane przez sklep są fabrycznie nowe (chyba, że zostały oznaczone inaczej), pozbawione wad prawnych i fizycznych.

 

3. Ekspozycja internetowa sklepu nie stanowi oferty w myśl art. 661 Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r - Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie do prowadzenia negocjacji. Stan związania ofertą następuje w momencie potwierdzenia zamówienia przez sklep.

 

4. Do korzystania ze Sklepu Internetowego Konsoleigry.pl, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

5. Gry PC, zarówno wydania pudełkowe jak i produkty cyfrowe ( w postaci kluczy Steam, Origin, Uplay i inne) mogą zawierać blokady regionalne na aktywację bądź użytkowanie poza terytorium Polski. Nie wynika to z polityki sklepu lecz regulacji samych producentów.

 

6. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego Konsoleigry.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

7. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Konsoleigry.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego Konsoleigry.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego Konsoleigry.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego Konsoleigry.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w terminie 7 dni od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane są na dotychczasowych zasadach.

 

9. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe wg przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 - Kodeks Postępowania Cywilnego.

 

10. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 

§2. Zawartość stron


1. Zawartość sklepu internetowego www.konsoleigry.pl nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu Cywilnego, jest to prezentacja towaru. Złożenie zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia wyraża chęć kupna określonego towaru.

 

2. Zdjęcia wystawione w sklepie konsoleigry.pl są zdjęciami poglądowymi. Zdjęcia szczegółowe produktów możemy wysyłać na drogą emailową.

 

3. Firma konsoleigry.pl nie przegląda i nie może przeglądać zawartości umieszczanej przez użytkowników w jej witrynie i nie jest odpowiedzialna za tego rodzaju treści. Firma Konsoleigry.pl Kamil Puchowski może w każdej chwili zgodnie z własnym uznaniem usunąć zawartość umieszczoną przez użytkowników w jej witrynie.

 

4. Inne wymienione tu nazwy produktów i firm mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi odpowiednich właścicieli. Dostęp do tej witryny nie powinien być interpretowany jako dorozumiane przyznanie, udzielenie lub przekazanie w inny sposób jakiejkolwiek licencji na używanie jakichkolwiek znaków umieszczonych w tej witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Konsoleigry.pl lub osób trzecich, do których one należą.

 

§3 Płatności i Dostawa

 

1. Sklep internetowy umożliwia następujące sposoby płatności zależne od wyboru przewoźnika:

a) Płatność przelewem;

b) Płatność za pobraniem;

c) Płatność przy odbiorze;

d) Płatność kartą;

e) Płatność PayU

f) Płatność Paypal

g)Płatność Paysafecard

h)Płatność Przelewy24

 

2. Wszystkie towary są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, Inpost Paczkomaty oraz kurierem GLS. W przypadku uszkodzeń paczki zalecane jest spisanie protokołu szkodowego, który ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń.

 

3. Przesyłki są wysyłane i dostarczane w dni robocze.

 

4. Konsoleigry.pl  nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek powstałe z przyczyn niezależnych od Konsoleigry.pl , w tym  leżących po stronie firm przewozowych.

 

5. Produkty wysyłane są na adres wskazany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

 

6. Do kosztów zakupionych produktów doliczany jest koszt przesyłki. Koszt ten zależy od wybranej formy wysyłki i rodzaju płatności. Koszty przesyłki dostępne są w zakładce Wysyłka i zwroty.

 

7. Koszty przesyłek stanowią ceny brutto wyrażone w polskich złotych (zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce).

 

8.  W przypadku zamówienia opłaconego z góry i nie odebraniu przesyłki użytkownik zobowiązany jest do poniesienia kosztów przesyłki.  

 

§4 Ceny produktów

 

1. Wszystkie ceny wskazane na stronie internetowej Sklepu stanowią ceny brutto wyrażone w polskich złotych (zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce, która na dzień 02.10.2013 wynosi 23 % lub 5 %, w zależności od produktu stanowiącego przedmiot transakcji).

 

2. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.

 

3. Aktualne ceny produktów zamieszczone są w cenniku dostępnym na stronie internetowej www.konsoleigry.pl. Zakup produktów dokonywany jest po cenie aktualnej na dzień złożenia zamówienia.

 

§5 Reklamacje

 

1. . Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument dokonując zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. Wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia pocztą lub mailem. Prawa i obowiązki stron związane z realizacją ww. uprawnienia uregulowane są w przepisach powołanej wyżej ustawy.

 

2.  Procedura reklamacyjna jest przeprowadzana zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Sklep odpowiada za niezgodność towaru jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.

 

3. Zgodnie z przepisami ustawy z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Sprzedawca odpowiada wobec Nabywcy będącego konsumentem, za niezgodność towaru z umową w chwili dostarczenia towaru Nabywcy.

 

4. W wypadku niezgodności towaru z umową, Nabywca może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez bezpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy, chyba że naprawa lub wymiana towaru na nowy są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. 

5. Jeżeli Nabywca zgodnie z postanowieniami pkt. 2 nie może żądać ani naprawy ani wymiany ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep albo Sklep nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.; Klient od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. 

6. Reklamacje należy składać za pomocą przesyłki pocztowej BEZPOBRANIOWEJ na adres magazynu Sprzedawcy:

Konsoleigry.pl, ul.Konopnickiej 1c, 05-410 Józefów

 

7. Złożenie reklamacji zostaje potwierdzone poprzez wysłanie na adres email nabywcy informacji o przyjęciu reklamacji zawierającej miedzy innymi numer reklamacji.

 

8.    W przypadku produktów uszkodzonych w transporcie przez firmę kurierską prosimy o sporządzenie w obecności kuriera protokołu uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformowania nas o zaistniałym fakcie przez formularz zgłoszeniowy na stronie sklepu . Sugerujemy sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W określonych  przypadkach, tj. w szczególności, gdy charakter uszkodzenia wskazuje, iż do jego powstania nie doszło w trakcie transportu, brak sporządzenia ww. protokołu uszkodzenia może stanowić podstawę nieuwzględnienia roszczeń skierowanych przez użytkownika.

 

9.Konsoleigry.pl informuje o możliwości wystąpienia różnic w wizualizacji prezentowanych produktów, jak również różnić wynikających z osobistych ustawień komputera i monitora użytkownika, które mogą mieć wpływ na prezentację produktu (kolor, proporcje itp.), jednakże  pozostających bez wpływu na funkcjonalność i jakość danego produktu. Roszczenia związane z ww. różnicami nie będą stanowić uzasadnionej podstawy do uwzględnienia reklamacji.   

10. Sklep Konsoleigry.pl rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

11. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Konsoleigry.pl.

 


§6 Ochrona danych osobowych

 

1. Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w zakresie, jakim jest to konieczne dla realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Stronami.

2. Wszelkie dane osobowe Nabywcy, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, które Sprzedawca gromadzi i przetwarza w zakresie określonym w pkt. 1, będą przechowywane oraz przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku - o ochronie danych osobowych.

 

3. Danych osobowych Nabywcy, Sprzedawca nie udostępnia osobom trzecim w jakiejkolwiek formie. 

4. Zgodnie z przepisami ustawy określonej w pkt. 2, Nabywcy przysługuje prawo do wglądu, aktualizacji oraz korekty swoich danych przetwarzanych przez Sprzedawcę.

 

5.Firma zbierająca dane: Konsoleigry.pl Kamil Puchowski ul. Konopnickiej 1c 05-410 Józefów, Polska jest zarejestrowana w GIODO.

 

6. Dane osobowe użytkowników są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, nr 101 poz. 926), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

7.    Rejestracja w sklepie internetowym www.konsoleigry.pl wymaga wyrażenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Konsoleigry.pl w ramach Serwisów, w tym na przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Konsoleigry.pl świadczy usługi w ramach Serwisów.

 

 

§7 Dystrybucja Cyfrowa Gier
 

1. Sklep oferuje gry do pobrania drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.

 

2. Zakupu produktów w formie KLUCZA można dokonać tylko z komputera z terytorium Polski.

 

3. Produkty cyfrowe mogą nie działać poza terytorium Polski.

      

4. Zamówienia składane na gry oferowane drogą elektroniczną wymagają opłaty z góry, przelewem lub kartą kredytową.

 

5. Płatności związane z zakupem gier oferowanych drogą elektroniczną obsługuje firma PAYU (dawniej: Płatności.pl), Przelewy24.pl, w zależności od wyboru użytkownika.

 

6. Gry oferowane drogą elektroniczną mogą zawierać dodatkowe zabezpieczenie w postaci klucza zabezpieczającego. Wszystkie wymagane klucze zostaną wysłane do użytkownika  drogą mailową.

 

7. W zakładce Moje Konto istnieje możliwość sprawdzenia listy zakupionych gier, jak również wymaganych kluczy. Użytkownik ma także możliwość wielokrotnego pobrania zakupionego wcześniej tytułu.

 

8. Konsoleigry.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zainstalowania zakupionej gry, w przypadku kiedy wymagania sprzętowe określone na karcie produktu gry nie będą spełnione.

 

9. Konsoleigry.pl nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwisów trzecich, takich jak Steam, wymaganych do zainstalowania gry.

 

10. Właścicielowi egzemplarza zakupionego droga elektroniczną przysługuje licencja na korzystanie z zakupionego programu, której zakres został wskazany w treści umowy licencyjnej dostępnej na stronie internetowej www.konsoleigry.pl. Obejmuje ona wyłączenie korzystanie z niniejszego oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczaniem, na jednej stacji roboczej (komputerze) chyba, że wydawca gry przewiduje możliwość dodatkowych instalacji. Właścicielowi nie przysługują żadne inne specjalne prawa, w szczególności prawo do nieautoryzowanego powielania oprogramowania i materiałów dołączonych, wprowadzania tzn. instalowania i kopiowania całości lub części oprogramowania ani żadnej jego części lub dokumentacji w sieci Internet.

 

11.Po rozpoczęciu pobierania produktu w wersji cyfrowej bądź po pobraniu klucza zabezpieczającego (kodu aktywacyjnego) do produktu cyfrowego, zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o czym w niniejszym Regulaminie zostaje pouczony i na co klient wyraża zgodę pobierając produkt lub pobierając klucz zabezpieczający (kod aktywacyjny).

 

§8 Zwroty

 

 

1. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej użytkownik uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego produktu bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, w terminie 14 dni licząc od dnia wydania produktu użytkownikowi. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby KONSOLEIGRY.PL (wskazany w §1 Informacje ogólne niniejszego Regulaminu). KONSOLEIGRY.PL umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@konsoleigry.pl.

2. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Stosowny załącznik dostępny jest na stronie internetowej: konsoleigry.pl/odstapienie.pdf

3. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

4. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)  konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usług - od dnia jej zawarcia, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Prawo odstąpienia od umowy na podstawie powołanego przepisu nie przysługuje konsumentowi, który wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. Produkty zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po usunięciu oryginalnego opakowania lub ewentualnych zabezpieczeń (nagrania audio, programy komputerowe).

5. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7. Podstawą dokonania zwrotu towaru jest dowolny dokument potwierdzający fakt zawarcia umowy, np. oryginał paragonu kasowego lub faktura VAT.

8. Aby dokonać zwrotu nieużywany towar w oryginalnym, kompletnym opakowaniu należy dostarczyć na adres sklepu:

Konsoleigry.pl ul. Konopnickiej 1c 05-410 Józefów

9. Pieniądze w wysokości 100% wartości zamówienia będą zwrócone przelewem na rachunek bankowy klienta. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§9 System poleceń reflink

1. System reflinkowy to system, w którym klient sklepu Konsoleigry.pl może przy pomocy wygenerowanego linku (dalej zwanego reflinkiem) polecać produkty innym osobom, tym samym zyskując określony procent wartości towaru w przypadku dokonania zakupu przez tę osobę.

2. Aby skorzystać z systemu należy być zarejestrowanym klientem sklepu Konsoleigry.pl.

3. Reflinki dostępne są po zalogowaniu się na konto klienta sklepu Konsoleigry.pl, na karcie produktu.

4. Jeżeli w systemie reflinkowym klient uzbiera na swoim koncie równowartość kwoty 300 zł lub więcej, otrzyma wypłatę pieniężną. W przypadku osoby prywatnej podpisana zostanie umowa o dzieło, natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej klient wystawi fakturę na kwotę brutto.

5. W przypadku nieosiągnięcia pułapu 300 zł, klient będzie mógł wymienić zdobyta kwotę na rabat w sklepie Konsoleigry.pl 

6. Strona www opisująca program poleceń znajduje się na stronie:  http://konsoleigry.pl/reflink

 

§10 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą w pierwszej kolejności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych regulujących sprzedaż konsumencką. 

2. W przypadku rozbieżności lub sporów dotyczących postanowień regulaminu Strony zobowiązują się do rozwiązania ich na drodze polubownej. W przypadku gdyby starania te nie przyniosły rezultatu sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.


3. Regulamin oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy (TU) są również dostępne na stronie sklepu internetowego, w formacie umożliwiającym pobranie ich przez Nabywcę.